#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Bên trong cái hang động đó mỗi năm đều có những người phụ nữ mang thai được đưa đến đó. Bên trong hang có một con quái trùng rất dâm dục bên trong. Và mỗi năm con quái trùng khi đến kì sinh sản lại được dân làng dâng hiến những người phụ nữ đến đó. Và những người phụ nữ sẽ bị quái trùng làm cho dâm dục ham muốn quan hệ với nhau. Và cùng là những người phụ nữ mang thai của quái trùng. Sau một thời gian thì những quái trùng được sinh ra từ bên trong cái bụng bầu. Những người phụ nữ sẽ ở đó cho đến khi quái trùng hết đi thời kì sinh sản dâm dục nhất

Diễn viên tham gia phim

N/A